شرکت حمل و نقل بین المللی زمین دریا

شرکت حمل و نقل بین المللی ” زمین دریا ” به عنوان یکی از شرکتهای پویا و پیشرو در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا در ایران می باشد که در تمامی بنادر و شهرهای مرزی  کشور دارای شعب فعال می باشد و در کشور ترکیه دارای دفتر نمایندگی و انبار برای تخلیه و بارگیری می باشد. که در سال 68/01/23 در تهران تاسیس و اقدام به فعالیت نموده است و در تاریخ 90/08/14 به مرکزیت تبریز انتقال یافته است.

خدمات شرکت حمل و نقل بین المللی زمین دریا

ترانزیتی
حمل و نقل زمینی
ترانزیت
حمل و نقل ترانزیت
ریلی
حمل و نقل ریلی
دریایی
حمل و نقل دریایی
multi
حمل چندوجهی
ترخیص-کالا
ترخیص کالا

مشتریان ما :

سازمان هایی که ما در ارتباط ایم: