حمل ونقل زمینی

از ایران به تمامی کشورهای اروپایی و کشورهای همجوار از جمله آذربایجان،ارمنستان، ترکیه ،گرجستان،عراق،ازبکستان،قزاقستان و…، سایر نقاط بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست،کالاهایی با ابعاد غیر استاندارد از کلیه مبادی بوسیله کامیون های ویژه و همچنین حمل محموله های با تناژ بالا در کوتاهترین مدت